OVERZICHT

Ondernemen vanuit het hart of vanuit het hoofd

09.08.2017

Ondernemen vanuit het hart of vanuit het hoofd

Hey ondernemer, ben jij een mens of een robot?

Vaak word je als ondernemer op een voetstuk gezet. Als je een onderneming runt, word je door anderen vaak automatisch gezien als iemand die hard werkt, lange dagen maakt en veel verdient. Je auto, je huis en het aantal mensen dat je in dienst hebt: het zijn allemaal factoren die bepalen hoe je als ondernemer gezien en beoordeeld wordt.

Aannames

Beeldvorming wordt sterk gekleurd door aannames: mensen hebben de neiging om verbanden te leggen en conclusies te trekken die niet gebaseerd zijn op inzicht, maar enkel op observatie. Ik heb een shirt met de volgende tekst: It’s not what you look at that’s important, it’s what you see. Deze tekst zegt eigenlijk alles. Wat zien mensen nu écht als ze kijken naar een ondernemer? Nog belangrijker: wat zie jij als je naar jezelf kijkt?

Niets doen is ook een keuze

Veel mensen hebben moeite met het nemen van besluiten. Het duurt vaak erg lang voordat zij een besluit nemen… als er überhaupt al een besluit wordt genomen. Passiviteit ligt op de loer - ‘nog even over nadenken’ - hoewel niets doen ook een keuze is. Volgt u het nog? Als ondernemer moet je op dagelijkse basis veel besluiten nemen. Van nietszeggende besluiten (neem ik nu een kop koffie of straks?) tot ingrijpende beslissingen (ga ik door of stop ik met dit onderdeel van mijn bedrijf?). Besluiten nemen kan het ondernemerschap zwaar maken, zeker als een besluit invloed heeft op het werk en inkomen van mensen. Een besluit staat vaak niet op zichzelf, maar heeft effect op de omgeving.

Mix aan emoties

Ondernemers zijn mensen en mensen worden gedreven door emoties. Angst, twijfel, berusting: zware beslissingen brengen vaak een mix aan emoties met zich mee. Ook als ondernemer ervaar je die emoties, maar dat wordt niet altijd geaccepteerd: ‘Als ondernemer moet je het zakelijk bekijken.’ Een veelgehoorde kreet, maar wat betekent dat eigenlijk? Moeten we de menselijke maat dan maar vergeten? Wie of wat ben jij? Een robot of een mens?

Wie ben jij?

Hoe zie jij jezelf? Ben je ondernemer vanuit je ratio, of is er ook ruimte voor gevoel en emotie? Dit heeft alles met jouw ondernemerschap te maken, want het zegt iets over hoe je als ondernemer strategische beslissingen neemt en daarnaar handelt. Maar wat drijft ondernemers nou eigenlijk? Wat is het ‘ondernemers-DNA’? In het volgende blogartikel ga ik daar dieper op in.


Constant Jabaaij Ondernemer

           
                                
                       
                        

Het DNA van een ondernemer: wat is de sleutel voor succes?

                    

Wat maakt iemand een ondernemer? Een ondernemer is iemand die voor eigen rekening een onderneming drijft. Niets meer en ...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

De top 4 van ondernemersvaardigheden

                    

Op zoek naar het ondernemers-DNAIn mijn vorige blogartikel heb ik uitgelegd waarom ondernemers ‘net mensen’ zijn. Toch z...